30 juni 2022

Jubileumglossy 100 jaar SGP in de Tweede Kamer

Beste bezoeker van deze jubileumwebsite,

Op deze website kunt u allerlei artikelen vinden die in de speciale uitgave van het SGP-partijblad De Banier te vinden zijn. Deze editie staat helemaal in het teken van het jubileum van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. U kunt het dan ook als een cadeautje van de Tweede Kamerfractie aan alle SGP-leden beschouwen. In 1918 deed de SGP, zo’n twee maanden na haar ontstaan, een poging om in de Tweede Kamer te komen. Dat lukte nog niet. Toen het in 1922 met ds. Kersten wel lukte, betekende dat de start van een periode die na 100 jaar nog steeds voortduurt. Een zegen om bij stil te staan! Het schept ook verantwoordelijkheid om met elke kans die we krijgen zo goed mogelijk onze staatkundig gereformeerde plicht te doen. Het besef dat bijna vier miljoen keer een stem op de SGP werd uitgebracht, is een motivatie om als SGP het beste voor ons land te zoeken. Ook in de toekomst, Deo volente.

In de jubileumglossy krijgt u een overzicht waarin soms meer de persoonlijke en dan weer de meer inhoudelijke kant van onze fractiegeschiedenis. De inhoudelijke idealen mogen dan niet zozeer veranderd zijn, de mensen die dat mochten en mogen doen hebben elk hun eigen kwaliteiten en bijzonderheden. 

Kamerleden kunnen hun werk niet goed doen als er mensen zijn die hen ondersteunen. Verderop in dit nummer (en ook op deze website) leest u meer over Kamer- en fractiemedewerkers. Tussendoor komt u langs het SGP-museum. Deze keer gebruiken we geen afzetlint. U komt dus heel dichtbij. Als u snel bent, ziet u nog net twee personen op de voorgrond plaatsnemen, want zij (Menno de Bruyne en Janie de Jong) hebben zojuist de laatste hand aan deze glossy gelegd. Al bladerend komt u ook nog langs een interview met de echtgenotes van (oud-)Kamerleden, langs een alle verkiezingen sinds 1918, een uitleg over hoe een wet wordt gemaakt, een greep uit de oude doos met nieuwsberichten en bijzondere momenten en debatten.

De komende tijd zal deze website verder gevuld worden met de artikelen uit De Banier. Bent u (nog) geen lid en leest u de glossy liever op papier? Deze speciale uitgave is ook te bestellen op onze webshop.

Sjon van der Ree Dolaard 
Eindredacteur