HomeNieuwsJubileumboek

Jubileumboek

Publicatiedatum: 1 feb. 2018

Politiek bij een geopende Bijbel

‘Politiek bij een geopende Bijbel. 100 jaar SGP.’ Dat is de titel die het boek over het 100-jarig jubileum van de SGP heeft meekregen. Schrijver van het rijk geïllustreerde en in en prettig leesbare schrijfstijl geschreven jubileumboek is de bekende dr. Wim Fieret. Fieret (1950) die Zeeuwse wortels heeft studeerde Geschiedenis en promoveerde op de SGP in de periode 1918-1948. Jarenlang was hij bestuursvoorzitter van de Guido de Bres-stichting, het Wetenschappelijk Instituut van de SGP.

Het jubileumboek bestaat uit drie delen.

  • Het eerste deel blikt terug op de periode 1918-1948 en bekijkt het ontstaan en de vorming van de SGP in een confessioneel Nederland.
  • Deel 2 gaat over de SGP in een snel veranderend Nederland en kijkt naar de periode 1948-1989. Hoe trad de SGP op toen de ontzuiling toesloeg en er een duidelijke progressieve stroming ontstond?
  • Het derde en laatste deel gaat over de SGP in een seculier Nederland, de periode 1989-2018. Hoe geeft de SGP vorm aan het Bijbels getuigenis?

Het jubileumboek wordt gepresenteerd op de partijdag van zaterdag 21 april. Het is verkrijgbaar in de boekhandel. Elk adres waar een SGP-lid woont, krijgt in de loop van het jaar het jubileumboek ‘Politiek bij een geopende Bijbel’ thuisgestuurd.