CHRISTA DE LIGT
Restaurantbedrijf en Vergaderservice

30 jaar werk ik bij de Tweede Kamer en dus ook voor alle politieke partijen, waaronder de SGP. Wat is vergaderen nu zonder een kopje koffie of thee? Als ik denk aan de SGP dan denk ik ingetogen, sober, maar vooral vriendelijkheid van Kamerlid tot medewerkers. Het ingetogene komt terug in de keuze van de diners: doe maar gewoon hoor, een biefstukje, frites en salade en een ijsje als dessert, dan is men tevreden. Datzelfde was ook altijd bij de Kerstdiners: netjes maar niet te uitbundig. Bas van der Vlies heeft in het culinaire blad Lekker aangegeven dat er maar één restaurant is waar hij heerlijk kon eten, ja, dat was bij ons in de Tweede Kamer, zo leuk! Ik ben van huis uit koningsgezind. Net als de SGP stond ik ook te kijken naar de Gouden Koets op Prinsjesdag, wij gaven deze dag een extra tintje door de SGP’ers te ontvangen met een feestelijk oranjegebakje.

MARGREETH BOER
Stafbureau Voorzitter en Presidium

Bij de SGP denk ik aan Van der Staaij en bij Van der Staaij denk ik aan werk, veel werk. In onze stafdienst wordt zijn naam bijna dagelijks genoemd. En ook nog eens in meervoud. We spreken over ‘Van der Staaij-I’ en ‘Van der Staaij-II’. ‘Van der Staaij-I’ is het rapport over de herziening van het Reglement van Orde van de Kamer; een soort ‘Bijbel-met-kanttekeningen’ voor elke Kamervoorzitter. ‘Van der Staaij-II’ is een rapport om het werk van de Kamer te verbeteren; een werkagenda voor Kamerleden én ambtenaren. Werkagenda... het woord zegt het al! Als ik Van der Staaij met de Kamervoorzitter zie praten hoop ik altijd dat er geen ‘Van der Staaij-III’ in aantocht is.

JOHN SMIT
Postkamer

Vroeger kregen de Kamerleden veel meer post. Zelfs voor de kleine SGP lag er op maandagochtend zóveel dat het niet door één persoon te dragen was. Uiteraard komen er ook pakketjes binnen. Zo heb ik op verzoek van de SGP meerdere keren Bijbels in de postvakken van alle Kamerleden gelegd. Ik ben bijna tegelijk met Menno de Bruyne hier komen werken (1982). Dat schept een band. Dat geldt natuurlijk ook voor Janie de Jong, sinds jaar en dag meldt zij zich ’s morgens bij de postkamer. Ik herinner me ook dat Koos van den Berg ’s avonds langskwam voor de middagkrant en Bas van der Vlies controleerde op nieuwe brieven.

JEFFREY OSTER
Beveiligingsdienst

De samenwerking tussen de SGP-fractie en de Beveiligingsdienst is altijd goed. De vriendelijke medewerkers weten elkaar altijd te vinden. Bij binnenkomst in het Tweede Kamergebouw is de beveiligingsdienst het eerste aanspreekpunt. Vele leden hebben wij hierdoor al voorbij zien komen, vooral samen met Menno en zijn Rondje Binnenhof. Een moment om nooit meer te vergeten: de samenwerking tussen ons, Stichting De Wensambulance en de SGP-fractie bij het vervullen van een laatste wens van een man die terminaal ziek was. Dit is een van de indrukwekkendste momenten van de afgelopen jaren.

MANDY VAN DER ZALM
Bureau Evenementen

Ik heb heel goede en leuke herinneringen aan de tentoonstelling over de Statenvertaling die we eind 2019 samen met de SGP in de centrale ruimte de Statenpassage hebben georganiseerd. Het gebeurt niet vaak dat een fractie voorstelt om een tentoonstelling te organiseren. Het was ook nog wel de vraag of het onderwerp gevoelig lag, maar we vonden dat de Statenbijbel juist wel echt bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal hoort. Ook organiseerden we drukbezochte ‘SGP-ledendagen’ met na afloop een keurig schoon Kamergebouw.

LEO BREMEN
Kamerbode

Wat ik van harte met de SGP deel is mijn geloof in God en liefde voor het land Israël! Dat geeft onze vriendschap een boost. Je vindt bij de SGP-mannen en -vrouwen ook altijd een luisterend oor voor vragen over ‘de sabbat versus de zondag’ en mijn persoonlijke wel en wee. Het is mijn diepe wens om naast Kamerbode ook een bode van God te zijn. Als er een debat is, bid ik vaak, in mijn hart.

LINDA KIPP EN PAUL VAN DOORN
Griffie Plenair

Eerlijk gezegd herinneren wij ons de entree van de SGP in 1922 niet. En ook niet dat in 1934 een uitspraak van SGP- voorman Kersten door Kamervoorzitter Ruijs de Beerenbrouck ontoelaatbaar werd geacht en vervolgens geschrapt werd uit de Handelingen! Wij herinneren ons wel de vele momenten dat tijdens een verhit ordedebat een SGP’er naar de interruptiemicrofoon kwam en met kennis en gezag een uitweg schetste uit netelige procedurekwesties. En dat de SGP-fractie steevast als eerste reageerde op vragen vanuit de Griffie. En wij herinneren ons dat de SGP steeds haar waardering in woord én gebaar laat blijken. We herinneren ons het Amazing Grace tijdens de APB van 2015; een ongekend origineel en spannend idee. Wij herinneren ons dat de SGP zelfs na 100 jaar nog met frisse ideeën komt. Wij koesteren deze en vele andere herinneringen en wensen alle medewerkers van de Tweede Kamer, mocht de kiezer zo besluiten, ook de komende 100 jaar prachtige nieuwe SGP-herinneringen toe.